Obveščamo vse delodajalce, ki financirajo kolektivne pokojninske načrte naše družbe, in člane naših individualnih pokojninskih načrtov, da lahko letno poročilo naše družbe ter povzetek poslovanja najdejo na naslednji povezavi.

Pokojninska družba A, d.d. je poslovno leto 2023 zaključila uspešno. Konec leta je v družbi varčevalo 61.287 zaposlenih, skupna zbrana sredstva v upravljanju so znašala 446,2 milijonov evrov (z upoštevanjem rentnega sklada), dodatno pokojnino pa je prejemalo že 3.524 oseb. Pokojninski skladi v upravljanju naše družba so v lanskem letu dosegli dobre rezultate. To potrjuje trdnost našega pristopa k upravljanju premoženja. PDA - Delniški je v letu 2023 dosegel +16,06 % donosnost, PDA - Uravnoteženi +10,43 %, in PDA - Zajamčeni +4,01 %. Dobro poslovanje se nadaljuje tudi v letošnjih prvih petih mesecih (od januarja do konca maja) v katerih je PDA – Delniški dosegel +9,41 % donosnost, PDA – Uravnoteženi +3,33 % in PDA – Zajamčeni +2,20 %.

Vabimo vas, da si več o poslovanju naše pokojninske družbe v letu 2023 preberete v letnem poročilu, ki je dostopno na povezavi.

S spoštovanjem,
Pokojninska družba A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Finančnih trgov
  • Pokojninskega varčevanja

Preberi vsebino

Pogosta vprašanja

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja