Tekoče poslovanje kritnih skladov 

Podrobnejše informacije o posameznem skladu in naložbeni politiki življenjskega cikla so na voljo na povezavi.