Večje enkratno vplačilo ali prenos depozita v pokojninski sklad

Vplačila v pokojninske sklade niso omejena, saj je omejena le višina vplačil, ki so deležna davčne olajšave, zaradi česar lahko v pokojninske sklade izvajamo tudi poljubna večja enkratna vplačila in na primer v pokojninske sklade prenesemo svoj depozit z banke.

Ključne lastnosti:

  • Neomejena višina vplačil;
  • Neobdavčeno izplačilo po 10-tih letih od začetka;
  • Enostavna sklenitev in fleksibilno izplačilo;
  • Pokojninska družba A upravlja uspešno sklade že več kot 20 let;

Neobdavčen donos v primeru izplačila po desetih letih

Vplačila v pokojninske sklade od katerih nismo uveljavljali davčne olajšave so v primeru enkratnega izplačila neobdavčena, če od prvega vplačila preteče vsaj deset let. Davčna obravnava je enaka kot pri naložbenem življenjskem zavarovanju, kar pomeni, da se ob izplačilu dohodnina in davek na promet zavarovalnih poslov ne obračunata. Prav tako je neobdavčeno izplačilo v obliki dodatne pokojninske rente. V primeru izplačila pred pretekom desetih let od prvega vplačila se obračuna 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov in davek na dobiček od razlike med vplačili in izplačilom. 

Različne možnosti izplačila 

Prihranke lahko koristite kadarkoli – ali v obliki enkratnega izplačila pred upokojitvijo ali v obliki ene izmed dodatnih pokojninskih rent ob upokojitvi . Na ta način ustvarjene prihranke lahko namenite za povišanje dodatne pokojnine ali druge namene, kot so nakup nepremičnine, prihodnost otrok (šolanje, prvo stanovanje, ...) ali za svojo večjo finančno varnost. Višino prihrankov lahko vedno spremljate preko brezplačnega spletnega računa.

Široke možnosti investiranja prihrankov

Nudimo sklad z garantiranim zajamčenim donosom, kot tudi bolj dinamična sklada z višjo delniško sestavo (Uravnoteženi in Delniški sklad). Več o naših pokojninskih skladih in njihovem poslovanju na povezavi kjer lahko najdete tudi aktualno sestavo skladov, največjih 10 naložb in celotno zgodovino poslovanja. Pokojninska družba A danes upravlja že več kot 400 milijonov evrov sredstev za več kot 59.000 varčevalcev. 

Enostavna sklenitev brez vezave

Za sklenitev izpolnite pristopno izjavo na povezavi, na kateri izberite sklad in navedite višino vplačila, ki ga boste nakazovali mesečno, letno oziroma po poljubni dinamiki. Varčevanje je povsem fleksibilno, kar pomeni, da lahko višino vplačila kadarkoli spremenite oziroma varčevanje prekinete. Sredstva lahko vplačate tudi enkratno, kot pri depozitu. Na izjavi navedite upravičence za dedovanje prihrankov, sicer se dedujejo po zakonu. Nakazila lahko izvajate prek tekočega računa (podatki na izjavi) oziroma, še bolj enostavno, prek trajnega naloga.

Nizki in pregledni stroški

Pokojninska družba A tudi pri varčevanju nad davčno olajšavo zagotavlja ugodne pogoje varčevanja: upravljavska provizija znaša v primeru Zajamčenega sklada 0,55 % višine prihrankov letno oziroma v primeru Uravnoteženega ali Delniškega sklada 1 % letno.

Vstopni stroški znašajo za vplačila nad višino davčne olajšave v primeru rednega varčevanja prek trajnega naloga 1,5 % vplačila, v primeru enkratnih vplačil pa je njihova višina odvisna od višine vplačila in znaša: 3 % za enkratna vplačila do 2.999 evrov, 1,5 % za vplačila od 3.000 do 9.999 evrov, 0,75 % za vplačila od 10.000 do 99.999 evrov in 0,3 % za vplačila nad 100.000 evrov.

Izvajanje vplačil

Vplačila lahko izvajate prek trajnega naloga ali z neposrednim nakazilom preko vašega spletne banke kadar želite (podrobni podatki za nakazilo premije).

Primer izpolnjenega plačilnega naloga za vplačilo premije (kliknite za povečavo).

Sodobna alternativa depozitu in vzajemnim skladom

V pokojninske sklade lahko vplačujejo vse zaposlene oziroma samozaposlene osebe. Vsak varčevalec ima svoj varčevalni račun na katerem se mesečno obrestujejo prihranki z doseženim donosom izbranega sklada. V primeru smrti se prihranki dedujejo.  

Predstavitev glavnih prednosti varčevanja v pokojninskih skladih nad višino davčne olajšave si lahko ogledate v spodnjem video posnetku, ki je nastal v okviru Finančnega festivala 2023.