Ob upokojitvi - Dodatna pokojnina

Z dodatno pokojnino si bomo kljub vedno nižjim javnim pokojninam zagotovili kvalitetno življenje v pokoju, možnosti potovanj in brezskrbnega uživanja v naših hobijih.

Ključne lastnosti:

  • Izplačevanje do konca življenja;
  • Možnost dedovanja;
  • Različne oblike dodatnih pokojnin.

Pogoji za črpanje

Edini pogoj za pridobitev dodatne pokojnine je upokojitev. Takrat vsak izbere želeno obliko dodatne pokojnine, ki jo nato prejema do konca življenja. Predčasno dodatno pokojnino lahko začnete prejemati tudi pred upokojitvijo pod pogojem, da ste dopolnili starost 53 let in niste več vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje. 

Če ob upokojitvi še ne potrebuje dodatne pokojnine, lahko prihranke ohranite investirane v zajamčenem skladu, kadarkoli kasneje pa se lahko odločite za izplačevanje dodatne pokojnine. 

Različne oblike dodatnih pokojnin:

Z enakomernim črpanjem sredstev

  • dosmrtna renta brez zajamčenega obdobja izplačevanja
  • dosmrtna renta z 10 ali 20 letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja
  • dosmrtna renta 2:1 z 20 letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja*

S pospešenim črpanjem sredstev

  • dosmrtna renta s pospešenim obdobjem izplačevanja v 3, 5, 10 ali 20 letnem zajamčenem obdobju izplačevanja.

Zavarovancem, katerih odkupna vrednost sredstev pridobljenih v obdobju od 1.1.2013 do upokojitve bo presegala 20.000 evrov (ne velja za individualne zavarovance), izplačilo dodatnih pokojnin s pospešenim črpanjem sredstev ni več mogoče (Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah - Uradni list RS št. 21/2016).

Zajamčeno obdobje pomeni obdobje dedovanja. Vse dodatne pokojnine so doživljenjske – se izplačujejo do konca življenja, tudi ko so porabljeni že vsi prihranki. Za pridobitev informativnega izračuna vseh možnih oblik dodatnih pokojnin izpolnite obrazec na povezavi

Davčno najbolj ugodna oblika črpanja prihrankov

Dodatna pokojnina se zaradi posebne olajšave le polovično upošteva v davčno osnovo. To pomeni, da bo večina upokojencev efektivno plačala od dodatne pokojnine le nekaj procentov dohodnine. V primeru uveljavljanja dodatne pokojnine pred pretekom 10 let od vključitve v zavarovanje, se od sredstev obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%. 

Variabilne rente

Rente naše družbe so variabilne kar pomeni, da ob izračunu prve rente upoštevamo določeno tehnično obrestno mero (0,5% po trenutno veljavnem pokojninskem načrtu SPAI-3 in premijskem ceniku), višina vseh nadaljnjih izplačil pa je odvisna od vsakokratnega donosa sklada izplačevanja rent in je lahko tudi višja od prve izplačane rente. Pred znižanjem višine rente ščiti zavarovance zajamčeni donos sklada izplačevanja rent, ki znaša 0,5% letno. 

Dodatno pokojnino naše družbe lahko pridobite tudi, če ste varčevali drugje

Tudi zavarovanci, ki ste varčevali za dodatno pokojnino pri drugih izvajalcih prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, lahko izkoristite ugodno ponudbo naše družbe.

Dosmrtna renta 2:1 izplača v prvih 10 letih enkrat višjo rento, kot v nadaljevanju. Dodatno ima 20 letno zajamčeno obdobje izplačevanja.

Pogosta vprašanja - Dodatna pokojnina

Kadarkoli po upokojitvi. V primeru, da ste starejši kot 53 let in niste več vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa lahko začnete prejemati predčasno dodatno pokojnino.

Obrazci so na voljo na povezavi, lahko pa nas pokličete na telefonsko številko 01 230 77 28.

Za pridobitev informativnega izračuna dodatne pokojnine prosimo izpolnite spletni obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo poslali izračun. Za izračun nas lahko tudi pokličete na 01 230 77 22 oziroma pošljete elektronsko sporočilo na info@pokojninskad-a.si.

Vsa pogosta vprašanja