Spletni izračun dodatne pokojnine

Dodatno pokojninsko zavarovanje je namensko varčevanje za pokojnino s katerim si lahko zagotovite dodatno pokojnino, ki jo boste prejemali do konca življenja. Lahko varčujete individualno oziroma kolektivno preko podjetja, država pa varčevanje spodbuja še s posebno davčno olajšavo. Izračunajte si, koliko lahko privarčujete in za koliko si lahko znižate dohodnino z varčevanjem za svojo prihodnost.

Pojasnilo o izračunu javne in dodatne pokojnine

Izračun je informativne narave in je namenjen splošnemu osveščanju javnosti glede bodočih višin javnih in dodatnih pokojnin. Izračun javne pokojnine vsebuje predpostavko postopnega zniževanja javnih pokojnin v bodoče na podlagi internega modela Pokojninske družbe A in ne predstavlja dejanske napovedi prihodnjih višin javnih pokojnin. Za točen izračun javne pokojnine se lahko obrnete na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

Predpostavke izračuna dodatne pokojnine

Na višino dodatne pokojnine ima vpliv višina privarčevanih sredstev zavarovanca, njegova starost ob začetku izplačevanja dodatne pokojnine in takrat veljavni pogoji pokojninskega načrta za izplačilo pokojninskih rent. Spletni izračun je informativne narave in v izračunu zbranih sredstev vsebuje predpostavko 2,5% povprečnega neto letnega donosa sredstev (uporabnik lahko spreminja povprečni letni donos v intervalu od 2,5 do 4,5% letno) in vplačila navedene premije zavarovanja tekom celotnega obdobja varčevanja za dodatno pokojnino (premija je zmanjšana za vstopno provizijo). Navedeni donosi so informativne narave in ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. V izračunu dodatne pokojnine je upoštevana starost zavarovanca ob upokojitvi 65 let, prikazani pa so bruto zneski (pred davki) dodatne pokojnine. V skladu z Zakonom o dohodnini se ob izplačilu dodatne pokojnine obračuna akontacija dohodnine, v davčno osnovo pa se zaradi davčne olajšave upošteva le 50 % dodatne pokojnine. Prikazana je klasična dosmrtna dodatna pokojninska renta, kot jo opredeljuje Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninskih rent SPAI-03. Za morebitne napake in odstopanja pri izračunu ne odgovarjamo.

Predpostavke izračuna davčne olajšave

Država spodbuja dodatno pokojninsko zavarovanje z davčno olajšavo in v primeru individualnega zavarovanja se vplačane premije tekom leta upoštevajo pri znižanju osnove za obračun dohodnine in prikazani znesek dobi zavarovanec vrnjen ob poračunu dohodnine oziroma se mu za navedeni znesek zniža doplačilo. Maksimalna višina premije, ki se upošteva pri znižanju osnove za dohodnino, znaša 5,844% bruto letne plače zaposlenega in ne več kot 2.904 evrov letno. Če zaposlenemu premijo plačuje tudi delodajalec lahko zaposleni samostojno doplača razliko med premijo delodajalca in maksimalno višino olajšave oziroma lahko vplača tudi višjo premijo, le pri olajšavi se mu v temu primeru ne bo upoštevala celotna premija. Izračun vsebuje predpostavko navedene neto plače in predpostavko, da zaposleni prejema navedeno plačo celotnih 12 mesecev in da predstavlja njegov edini obdavčljivi vir dohodkov. Izračun je narejen glede na trenutno veljavne dohodninske stopnje in je zgolj informativne narave. Pokojninska družba A, d.d. ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in uporabljene predpostavke ali nerazumevanje samega izračuna.

Za natančnejši izračun višine dodatne pokojnine prosimo izpolnite obrazec na povezavi izračun vseh oblik dodatne pokojnine oz. nas kontaktirajte neposredno. Postopek za pridobitev dodatne pokojninske rente je podrobneje opisan na povezavi postopek za uveljavitev.