Obrazci in dokumenti

Obrazci

Za pristop in spremembo osebnih podatkov:

Individualna pristopna pogodba - PI PNA-02ŽC

Obrazec za direktno bremenitev (trajnik) - Dokument

Zahtevek za spremembo osebnih podatkov zavarovanca - Dokument

Izjava o spremembi upravičencev v primeru smrti zavarovanca - Dokument

Za izbiro dodatne starostne pokojnine ob upokojitvi:

Ponudba za uveljavitev dodatne starostne pokojnine - SPAI-03

Za prenos sredstev, mirovanje in izplačilo:

Zahtevek za prenos sredstev med skladi življenjskega cikla - Dokument

Zahtevek za prenos sredstev od drugega izvajalca - Dokument

Zahtevek za mirovanje pravic - Dokument

Zahtevek za enkratno izplačilo sredstev - Dokument

Zahtevek upravičenca za izplačilo sredstev - Dokument

Dokumenti

Pokojninski načrti:

Pokojninski načrt kolektivnega dodatnega zavarovanja - PNA01

Pokojninski načrt kolektivnega dodatnega zavarovanja - PNA01ŽC

Pokojninski načrt individualnega dodatnega zavarovanja - PNA02 (Pristop novih članov ni možen)

Pokojninski načrt individualnega dodatnega zavarovanja - PNA02ŽC

Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninskih rent - SPAI-01 (Pristop novih članov ni možen)

Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninskih rent - SPAI-01 95/20 (Pristop novih članov ni možen)

Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninskih rent - SPAI-01 90/ 3; 5; 10 (Pristop novih članov ni možen)

Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninskih rent - SPAI-02 (Pristop novih članov ni možen)

Pokojninski načrt za izplačevanje pokojninskih rent - SPAI-03

Pravila upravljanja in zjave o naložbenih politikah:

Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla - Dokument

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada zajamčenega donosa - Dokument

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada s srednjo delniško izpostavljenostjo - Dokument

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada z visoko delniško izpostavljenostjo - Dokument

Ostalo:

Certifikat ISO 9001:2015 - Dokument

Certifikat IQNET 9001:2015 - Dokument

Izjava o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja z določbami Kodeksa upravljanja - Dokument

Letna poročila družbe so na voljo na povezavi: Poslovanje družbe in letna poročila

OPOZORILO: Če se vam izbrana datoteka ob kliku na povezavo ne odpre oz. se ne odpre pravilno, kliknite na povezavo z desnim gumbom na miški in izberite "Shrani povezavo kot" oz. "Shrani cilj kot" in shranite datoteko na svoj računalnik ter jo nato odprite lokalno.

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: info@pokojninskad-a.si

telefon: +386 (0)1 230 77 21