Skladi življenjskega cikla

Naložbena politika življenjskega cikla omogoča investiranje prihrankov glede na vašo starost, ki se samodejno prilagaja - od bolj dinamičnih naložb v začetnem obdobju, do bolj konservativnih naložb v zadnjih letih. 

Ključne lastnosti:

 • Prilagajanje naložb starosti 
 • Možnost brezplačnega prestopa med skladi (1x letno)
 • Jamstvo glavnice in zajamčenega donosa v zajamčenem skladu*
 • Nizki in pregledni stroški

Izbirate lahko med sledečimi skladi:

 

PDA - DELNIŠKI
 • Stari do 50 let
 • 80% delnic
 • 20% obveznic
PDA - URAVNOTEŽENI
 • Stari do 60 let
 • 35% delnic
 • 65% obveznic
PDA - ZAJAMČENI
 • Za vse starosti
 • 5% delnic
 • 10% nepremičnin
 • 85% obveznic

 

Kako deluje v praksi?

Krovni sklad življenjskega cikla je sestavljen iz treh skladov. Zavarovanci stari do vključno 50 let začnejo svoje varčevanje v delniškem skladu in ko dopolnijo 50 let samodejno prestopijo v uravnoteženi sklad v katerem so do dopolnjenega 60 leta starosti, ko ponovno prestopijo v sklad zajamčenega donosa.

Sicer pa lahko tudi mlajši že na začetku izberejo uravnoteženi ali zajamčeni sklad v katerem varčujejo do upokojitve, enkrat letno pa lahko zavarovanec brezplačno zamenja sklad (če mu starost dopušča).

NAJ zajamčeni pokojninski sklad 2022 in 2023

Po izboru revije Moje finance je naš zajamčeni pokojninski sklad prejel certifikat NAJ zajamčeni pokojninski sklad za leti 2022 in 2023 na kar smo glede na zahtevne razmere v teh letih na finančnih trgih zelo ponosni. Certifikat Naj pokojninski sklad je nagrada revije Moje finance, ki je izvedla raziskavo med pokojninskimi skladi na slovenskem trgu. 

Trajnostni vidiki naložbene politike (ESG)

Že od naše ustanovitve leta 2001 pri svojem poslovanju zasledujemo dolgoročne cilje, ki imajo v svojem bistvu skrb za varno prihodnost članov naših pokojninskih načrtov. Pri upravljanju sredstev smo vedno stremeli k presoji širših vplivov, ki ne zasledujejo zgolj čim višjega donosa, vendar upoštevajo tudi tveganja in druge vplive na deležnike, kot so okolje in družba. Od 1.7.2021 družba pri izbiri naložb upošteva okoljske in socialne dejavnike ter dejavnike upravljanja družb. Več o trajnostnem vidiku naše naložbene politike (ESG) na povezavi

Nizki in pregledni stroški

Celotni stroški poslovanja kritnih skladov v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023 so znašali:

 • Zajamčeni sklad: 0,62% od povprečne čiste vrednosti sredstev kritnega sklada
 • Uravnoteženi sklad: 1,1% od povprečne čiste vrednosti sredstev kritnega sklada
 • Delniški sklad: 1,1% od povprečne čiste vrednosti sredstev kritnega sklada

Kazalnik je izračunan v skladu z metodologijo Agencije za zavarovalni nadzor (AZN).

Naročite se na Mesečni pregled finančnih trgov in vsak mesec v vaš elektronski predal prejmite pregled aktualnih dogajanj na finančnih trgih.  

V zajamčenem skladu je poleg glavnice zagotovljen tudi zajamčeni donos. V letu 2024 znaša 1,31%.

Uporabne povezave:

Preverite tekoče donose skladov - Link

Kako naj mladi varčujejo za pokojnino - Link

Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov - Dokument

 

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: info@pokojninskad-a.si

telefon: +386 (0)1 230 77 21

Pogosta vprašanja - Varčevanje

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

 • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
 • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja