Izplačila prihrankov

Glavni namen varčevanja v pokojninskih skladih je prejemanje dodatne pokojnine ob upokojitvi s katero kljub vedno nižjim javnim pokojninam ohranimo kvalitetno življenje.

Poleg različnih oblik dodatnih pokojnin lahko člani pokojninskih načrtov pod določenimi pogoji dobijo svoje prihranke izplačane tudi v obliki enkratnega izplačila oziroma so upravičeni do drugih pravic, kot so dedovanje prihrankov v primeru smrti pred črpanjem, prenos sredstev in zadržanje pravic.

Želim več informacij o:

Dodatna pokojnina Zadržanje in druge pravice Enkratno izplačilo