Francoska politika je bila junija v ospredju svetovne investitorske pozornosti. Nacionalni zbor je zmagal, politika francoskega predsednika Macrona pa je bila močno poražena v prvem krogu predčasnih parlamentarnih volitev. To jasno nakazuje na izrazito povečano priljubljenost in moč desno usmerjene politične stranke. Več o vplivih teh francoskih političnih premikov na francoski ter tudi evropski kapitalski trg v nadaljevanju. Politično dogajanje v FrancijiNa evropskih volitvah ...
Cenjene stranke obveščamo, da v ponedeljek, 24. 6. 2024 ne bo uradnih ur. Svoje sporočilo nam lahko posredujete na elektronski naslov info@pd-a.si. Uradne ure bodo ponovno v sredo, 26. 6. 2024. S spoštovanjem, Pokojninska družba A, d.d.
Obveščamo vse delodajalce, ki financirajo kolektivne pokojninske načrte naše družbe, in člane naših individualnih pokojninskih načrtov, da lahko letno poročilo naše družbe ter povzetek poslovanja najdejo na naslednji povezavi. Pokojninska družba A, d.d. je poslovno leto 2023 zaključila uspešno. Konec leta je v družbi varčevalo 61.287 zaposlenih, skupna zbrana sredstva v upravljanju so znašala 446,2 milijonov evrov (z upoštevanjem rentnega sklada), dodatno ...
Ameriške delnice so se v maju podražile za +5 %, evropske pa za +2,63 %. Ameriške borzne družbe so z zadnjo objavo četrtletnih poslovnih rezultatov presegla pričakovanja. To je indeks S&P 500 (500 največjih ameriških delnic) in indeks Nasdaq 100 (tehnološke ameriške delnice) pognalo na nove zgodovinske najvišje vrednosti - S&P 500 je dosegel vrednost 5.341,9 dolarja, Nasdaq 100 pa 18.907,5 dolarja. Pomembno vlogo pri donosnosti imajo še vedno podjetja, ki delujejo na področju ...
Skupščina Pokojninske družbe A, d.d. se je danes na 27.  redni seji seznanila z letnim poročilom za leto 2023. Skupščina je sklenila, da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 5.314.802 eur uporabi na sledeči način: v višini 873.200 eur se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, v višini 1.500.000 eur se razporedi v druge rezerve iz dobička, z namenom dodatnega višanja kapitalske ustreznosti družbe, v višini 2.941.602 eur pa ostane nerazporejen. Skupščina je ...
V aprilu so se cene delnic prvič po lanskem oktobru znižale kljub solidnim gospodarskim podatkom in solidnim objavam o uspešnosti poslovanja v prvem četrtletju. Razlog za nižje cene delnic se deloma nahaja v spremembi tržnih pričakovanj glede prihodnjega tempa nižanja referenčnih obrestnih mer. Osnova za to so solidni gospodarski podatki in inflacija, ki ostaja na povišanih nivojih. Kateri so ti gospodarski podatki in kako so vplivali na dogajanje na delniškem trgu v aprilu pa v ...
Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in v povezavi s členom 33. b Statuta Pokojninske družbe A, d.d., družba vezano na pravočasno prejeto Zahtevo za razširitev dnevnega reda 27. redne seje skupščine družbe Pokojninska družba A, d.d., ki bo potekala dne 28. 5. 2024 s pričetkom ob 13.00 uri, na sedežu družbe v poslovni stavbi EUROCENTRA v Ljubljani, Tivolska cesta 48 (V. nadstropje, sejna soba),  objavlja Dopolnjen dnevni red 27. redne seje ...
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 33. člena statuta družbe, Uprava Pokojninske družbe A, d.d. sklicuje 27. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d.d., ki bo dne 28. 5. 2024 ob 13.00 uri na sedežu družbe v poslovni stavbi EUROCENTRA v Ljubljani, Tivolska cesta 48, V. nadstropje, sejna soba.  Pripete datoteke Sklic 27. redne seje skupščine Pokojninske družbe A, d.d.63 kB