Enkratno izplačilo

Poleg dodatne pokojnine, ki predstavlja redno prenehanje dodatnega pokojninskega zavarovanja, lahko člani pokojninskih načrtov pod določenimi pogoji dobijo svoje prihranke izplačane tudi v obliki enkratnega izplačila.

Člani kolektivnih pokojninskih načrtov lahko svoje prihranke dobijo izplačane v obliki enkratnega izplačila le ob upokojitvi in pod pogojem, da sredstva vplačana po ZPIZ-2 (vplačila od 1.1.2013), ki jih je vplačal delodajalec, ne presegajo 6.172.89 EUR (velja od 1.3.2024). Omejitev ne velja za sredstva, ki jih je član vplačal (doplačal) samostojno iz svoje neto plače.

Dodatno imajo člani kolektivnih pokojninskih načrtov, ki so začeli varčevati pred 1.1.2013 pravico, kadarkoli po preteku 120 mesecev od vključitve v kolektivno dodatno zavarovanje, zahtevati enkratno izplačilo sredstev, ki jih je financiral delodajalec z vplačili do 31.12.2012, vrednotenih do dneva izstopa. Za enkratno izplačilo člani kolektivnih načrtov izpolnijo Zahtevek za enkratno izplačilo sredstev.

Člani individualnih pokojninskih načrtov lahko vse svoje prihranke dobijo izplačane tudi v obliki enkratnega izplačila ob upokojitvi ali kadarkoli pred tem. Na podlagi pisne izjave o izstopu lahko član izstopi iz varčevanja in zahteva enkratno izplačilo sredstev. Izstopni rok znaša do enega meseca mesecev in začne teči s prvim dnem naslednjega meseca po vročitvi izstopne izjave. V primeru izstopa pokojninska družba izvrši izplačilo na bančni račun člana najkasneje v roku v roku 60 dni po izrednem prenehanju dodatnega zavarovanja ali po prejemu popolnega zahtevka.

Obdavčitev enkratnega izplačila

Pri enkratnem izplačilu se odkupna vrednost zmanjša za 1% izstopnih stroškov in 25% akontacije dohodnine, saj se izplačilo upošteva med prihodke posameznika. Dokončni izračun davka je izveden ob letnem obračunu dohodnine s strani Finančne uprave RS (del akontacije dohodnine je lahko vrnjen oziroma mora zavezanec izvesti doplačilo). 

V primeru, da enkratno izplačilo zahteva član pokojninskega načrta, ki mu še ni poteklo 10 let od vključitve v zavarovanje, se dodatno obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%.