PDA - Zajamčeni

Zajamčeni sklad je primeren za varčevalce vseh starosti, ki želijo konservativno naložbeno politiko brez večjih nihajev in zmerno dolgoročno rastjo prihrankov. V zajamčenem skladu imajo varčevalci zaščito glavnice in zajamčenega donosa. 

ZAJAMČENI SKLAD

  • Za vse starosti
  • 5% delnic
  • 10% nepremičnin
  • 85% obveznic
  • Jamstvo glavnice in zajamčenega donosa*

Trajnostni vidiki naložbene politike (ESG)

Pri izbiri naložb kritnega sklada upoštevamo okoljske in socialne dejavnike ter dejavnike upravljanja družb (ESG dejavnike). Najmanj 75 % vseh sredstev naloženih v delnice in podjetniške obveznice sklada ima pridobljeno ESG oceno oziroma so naložbe uvrščene v družbeno odgovorne družine indeksov ali financirajo družbeno odgovorne cilje oziroma delujejo podjetja v panogi, ki je prepoznana kot družbeno odgovorna (obnovljivi viri energije, organska hrana, vodni sektor in podobno). Povprečna ESG ocena navedenih naložb sklada, za katere je pridobljena ocena, mora znašati najmanj 45.

Naložbene nepremičnine

Vedno pomembnejši delež naložb sklada predstavljajo naložbene nepremičnine, ki tudi v časih nizkih donosov preostalih konservativnih naložb (obveznic in depozitov) skrbijo za dobre inflacijsko zaščitene donose. 

Sklad ima med drugim v lasti Parkirno hišo Trdinova v Ljubljani, ki je s 1182 parkirnimi mesti največja parkirna hiša v Sloveniji in sodobno poslovno stavbo Zlata palača v Ljubljani. 

NAJ zajamčeni pokojninski sklad 2022 in 2023

Po izboru revije Moje finance je naš zajamčeni pokojninski sklad prejel certifikat NAJ zajamčeni pokojninski sklad 2022 in 2023. Certifikat Naj pokojninski sklad je nagrada revije Moje finance, ki je izvedla raziskavo med pokojninskimi skladi na slovenskem trgu. 

Naročite se na Mesečni pregled finančnih trgov in vsak mesec v vaš elektronski predal prejmite pregled aktualnih dogajanj na finančnih trgih. 

Zajamčeni donos kritnega sklada znaša 50% donosa slovenskih državnih obveznic z dospelostjo nad enim letom in se izračunava letno v skladu z metodologijo za izračun in višino minimalne zajamčene donosnosti, ki jo predpiše minister, pristojen za finance. V letu 2024 znaša zajamčeni donos 1,31%.

Preverite tekoče donose skladov - Link

Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla - Dokument

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada zajamčenega donosa - Dokument

Zahtevek za prenos sredstev med skladi življenjskega cikla - Dokument

 
PDA - DELNIŠKI PDA - URAVNOTEŽENI
 
 

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: info@pokojninskad-a.si

telefon: +386 (0)1 230 77 21

Pogosta vprašanja - Varčevanje

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja